Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Nanichili
8269 c746
Nanichili
7326 b8fa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamalinowowa malinowowa
Nanichili
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamalinowowa malinowowa
Nanichili
1394 b0d2

September 20 2017

Nanichili
5229 eb5c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
Nanichili
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viaegoistka egoistka
3038 5789
Nanichili
- No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamalinowowa malinowowa
Nanichili

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viamalinowowa malinowowa
Nanichili
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamalinowowa malinowowa
4674 b50b
Nanichili
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viamalinowowa malinowowa
3600 fbcf 500
Reposted fromdivi divi viamalinowowa malinowowa
Nanichili
4330 d8b6
Catception
Reposted fromvolldost volldost viaegoistka egoistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl