Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

Nanichili
3449 8e86
Reposted fromlittlefool littlefool viamalinowowa malinowowa
Nanichili
5165 510e
Reposted fromretaliate retaliate viamalinowowa malinowowa

March 07 2015

Nanichili
Najbardziej ze wszystkiego, boję się wizji siebie, jako kobiety w średnim, siedzącej w domu i śpiącej obok mężczyzny, który obchodzi się ze mną nieczule i nie trzyma mnie w ramionach, kiedy śni. Wyobrażam sobie, że czuję się umarłą za życia z samotności, a swoje jedyne szczęście znajduję wtedy, gdy w nocy zamknę oczy i przypominam sobie to lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel.
— lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel/książka życia
Reposted fromtake-care take-care viaegoistka egoistka
Nanichili
“ Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. ” 
Reposted fromjustyha justyha viaegoistka egoistka
Nanichili
1195 51be
Reposted fromretaliate retaliate viaegoistka egoistka
Nanichili
0488 8487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaegoistka egoistka

March 01 2015

Nanichili
6277 240a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacrystalll crystalll
Nanichili

 

Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza.
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frommessclew messclew viaegoistka egoistka
Nanichili
5037 cced
Reposted fromretaliate retaliate viamiischa miischa

February 25 2015

Nanichili
Nanichili
1931 7305
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacrystalll crystalll
Nanichili
potrzebuję wiosny.
— teraz
Reposted fromrol rol viacrystalll crystalll
2940 a478
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaegoistka egoistka

Rats with teddy bears…


Submitted by wallq
Reposted frominspired inspired viaegoistka egoistka
Nanichili
0501 2234
Nanichili
5171 1480 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
Nanichili
4049 cc4c
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viamiischa miischa
Nanichili
7948 b664 500
Reposted frommiischa miischa

Dogs accept everyone…


Submitted by wallq
Reposted frominspired inspired viaegoistka egoistka
Nanichili
0023 f7d7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl