Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

Nanichili
3033 1cb8 500
Reposted fromhomczi homczi viafoods foods

June 23 2015

Nanichili
4109 af23 500
Reposted fromfoods foods
Nanichili
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda. 
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme viamiischa miischa
Nanichili
9034 f4b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaegoistka egoistka

May 14 2015

Nanichili
0579 aafe 500
Reposted fromfoods foods
Nanichili
3171 8509
florence!
Nanichili
1019 8e79
Reposted frommiischa miischa
4346 2014 500
Nanichili
8872 0b02 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viafoods foods
4531 dc49 500
Reposted fromtwice twice viamiischa miischa
Nanichili
Nanichili
Nanichili
0739 e751 500
Reposted fromfoods foods
Nanichili
Nanichili

April 20 2015

Nanichili
2021 bf86
Reposted fromthenewyork thenewyork

April 15 2015

Nanichili
5191 d6f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiischa miischa
Nanichili
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— A. Dygant
Reposted fromwynne wynne viaegoistka egoistka
Nanichili
9734 5ed5
Reposted fromkjuik kjuik viaegoistka egoistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl